Bestyrelsen

Kontakt os
Allan Jensen

Formand

Mette Lorentzen

Næstformand

Susan Alring

Bestyrelsesmedlem

Børge Hersted

Bestyrelsesmedlem

 Vagn Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Eva Hansen

Bestyrelsesmedlem

Louise Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Sara Lethan Jørgensen

Suppleant

Inge Kjærsgaard

Suppleant